De burgertop bestaat uit drie fasen:

Fase 1: Denk mee

De burgerraadpleging. Burgers kunnen hun idee op deze website in de ideeënbus stoppen. Ook worden thema’s verzameld door middel van een buurtonderzoek. Het M200 team is op evenementen in de stad  aanwezig om deze burgertop bekendheid te geven en om ideeen en vrijwilligers te werven. Zo was het team in 2014 bij het ManusvanAlles festival in Wittevrouwenveld en bij de Koninkrijkviering voor Iedereen in de St Jan op 30 augustus 2014.

Alle ideeën worden op de website gezet, bij ‘resultaten’.  De meest voorkomende onderwerpen zullen - eventueeel in een aangepaste vorm - op de burgertop worden besproken. Dat kan dus ook uw idee zijn!

Fase 2: Praat mee

De burgertop. Op de vastgestelde datum wordt de burgertop gehouden. Dan worden de meest genoemde ideeën uit fase 1 vertaald in een agenda voor een aantal gespreksrondes.

Deelnemers aan deze top zijn geloot uit de basisadministrsaite van de gemeente, om te zorgen dat burgers uit alle wijken, van alle leeftijden, met verschillende opleiding en en inkomens, mee doen aan de top.

Fase 3: Werk mee

De burgerpanels. Sommige ideeën zullen verder na de burgertop uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, of professionals of ambtenaren met nuttige kennis en ervaring op een onderwerp, kunnen zich aansluiten bij deze panels.