Fase 3 is gestart

  • Denk mee: Burgerraadpleging

    Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop Maastricht NoordWest. Klik daarvoor op bovenstaande link.

  • Praat mee: Burgertop

    Op 7 november 2015 wordt de burgertop gehouden. 200 burgers uit de gemeente Maastricht komen een dag bij elkaar om te spreken over  Lees  verder >>

  • Werk mee: Burgerpanel

    Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

Wat en waarom?

Op 7 november vindt een M200 plaats in en over Maastricht NoordWest. Een M200 is een burgertop. Op die burgertop gaan 200 mensen een hele dag met elkaar in gesprek over de toekomst van NoordWest.  Deze burgertop gaat dus over de volgende wijken:

Malberg
Malpertuis
Caberg
Brusselse Poort Noord

Op deze burgertop worden plannen gemaakt voor NoordWest en prioriteiten vastgesteld. Die prioriteiten worden door burgers zelf, in overleg met de gemeente en andere betrokken partijen, uitgewerkt. Het is de bedoeling om de regie van burgers in NoordWest over hun eigen buurtleven te vergroten.

Meewerken als vrijwilliger?

meld u aan via

maastricht200@gmail.com

of bel  043-3881144