Op 16 januari kwamen ca 20 mensen bijeen om de uitkomsten van de Burgertop NoordWest handen en voeten te geven.

Er werd gesproken over:

 • plekken voor Zorgcafe’s,
 • betere bankjes buiten bijvoorbeeld bij Centre Manjefiek,
 • over ontmoetingsmogelijkheden voor mensen zoals filosofische gesprekken.

Het buurtnetwerk Caberg wil werk gaan maken van:

 • speeddating per straat
 • wandelen in de buurt voor iedereen.

Door samen te wandelen kunnen informele netwerken zich ontwikkelen en deze kunnen een basis zijn voor buurtparticipatie. En wandelen is nog gezond ook!

Start verbetering van veiligheid in de buurt

Veiligheid was een van de prioriteiten van de burgertop. De Veilige Buurten aanpak is een manier om dit – burgers samen met handhaving, gemeente etc. – op te pakken. Een medewerker van de gemeente heeft uitgelegd dat in het voorjaar gestart gaat worden met een Veilige Buurten Aanpak in NoordWest

Verknoping

Tenslotte werd opgemerkt dat er veel verschillende (beleids)ontwikkelingen naast elkaar lopen: de start van buurtnetwerken, de denktank sociaal team, burgerpanel Burgertop, Veilige Buurten Aanpak. We vinden het belangrijk om deze met elkaar te verknopen.

 

Fase 3 is gestart

 • Denk mee: Burgerraadpleging

  Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop Maastricht NoordWest. Klik daarvoor op bovenstaande link.

 • Praat mee: Burgertop

  Op 7 november 2015 wordt de burgertop gehouden. 200 burgers uit de gemeente Maastricht komen een dag bij elkaar om te spreken over  Lees  verder >>

 • Werk mee: Burgerpanel

  Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

Meewerken als vrijwilliger?

meld u aan via

maastricht200@gmail.com

of bel  043-3881144