Onderwerpen en vragen

De laatste tijd worden veel discussies gevoerd over vragen zoals:

- Hoe kunnen we de kosten van de gezondheidszorg beteugelen?

- Hoe kunnen mensen gezonder gaan leven?

- Moeten Maastrichtenaren hun Bourgondische leefstijl opgeven?

- Is het redelijk om te verwachten dat mensen in hun buurt meer voor elkaar gaan zorgen?

- Hoe kunnen mensen meer voor elkaar gaan zorgen en wat kunnen ze niet voor elkaar doen?

- Hoe kunnen we zorgen dat het met kinderen goed gaat?

- Waarom heeft armoede invloed op gezondheid en wat kunnen we daar aan doen?

Dit is echter maar een kleine greep uit de vele onderwerpen die belangrijk zijn.  Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat het nodig besproken moet worden om de gezondheid en zorg in Maastricht te verbeteren, stop het dan in de ideeënbus.

 

 

Fase 3

  • 3 Werk mee: Burgerpanel

    Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

  • 1 Denk mee: Burgerraadpleging

    Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop. Klik daarvoor op bovenstaande link.

  • 2 Praat mee: Burgertop

    Op 1 november 2014 werd de burgertop gehouden. 238 gelote deelnemers uit de gemeente Maastricht kwamen die dag bij elkaar om te spreken over Lees  verder >>