Burgers aan zet

De M200 nodigt burgers uit om in gesprek te gaan met andere burgers uit hun wijk. Burgers hebben vaak creatieve ideeën maar deze ideeën vinden niet hun weg naar andere burgers, naar de politiek of naar andere organisaties. Deze burgertop is een manier om creatieve ideeën van burgers tot bloei te laten komen.

Wie kan meedoen?

Alle burgers uit de gemeente Maastricht kunnen onderwerpen aanleveren via de ideeënbus op deze website. De meest genoemde onderwerpen worden besproken op de burgertop. Daar worden 200 burgers voor uitgenodigd.

Hoe wordt er geloot?

De 200 burgers die meedoen aan de burgertop, worden geloot uit de basisadministratie van de gemeente. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen  dat de stem van iedereen meetelt: jong en oud, man en vrouw, lager en hoger opgeleid, Maastrichtenaren en mensen die niet van Maastricht zijn.

Waarom een burgertop?

Moderne maatschappijen zoals de onze zijn steeds ingewikkelder geworden en moeilijker bestuurbaar. Zowel burgers als politici ervaren een kloof tussen burger en politiek. Dat is ook niet zo vreemd want burgers kunnen maar een keer per 4 jaar hun stem uitbrengen. In de tussentijd hebben ze niet veel invloed. De politieke invloed van mensen met weinig opleiding is nog kleiner dan die van hoogopgeleide mensen. Mensen met lage opleiding gaan minder naar de stembus dan mensen met een hoge opleiding. In het parlement, de provinciale staten of de gemeenteraad zitten vooral mensen die hoog zijn opgeleid. De kloof tussen politiek en burgers wordt vaak gezien als een vertrouwensprobleem. Burgers vertrouwen de politiek niet omdat ze het gevoel hebben dat hun stem niet gehoord wordt. De politiek vertrouwt burgers niet omdat die niet loyaal zijn en snel van de ene partij naar de andere overstappen. Omdat vrijwel iedereen het fijn vindt om te leven in een democratie,  zijn er veel ideeën en initiatieven om de relatie tussen burgers en politiek te verbeteren.

Andere burgertoppen

Het idee van een burgertop is niet nieuw. In 2011 is in België een burgertop georganiseerd om de problemen van het land te bespreken, de G1000 (www.G1000.org). In Amersfoort vond op 22 maart 2014 een burgertop plaats (www.G1000amersfoort.nl).

Maastricht200

De M200 verschilt van deze burgertoppen. Ten eerste richt de M200 zich op specifieke onderwerpen. Ten tweede houden we bij de loting van burgers rekening met het feit dat de opkomst bij dit soort bijeenkomsten in sommige wijken altijd lager is dan in andere wijken. We zullen dus meer mensen loten en uitnodigen uit wijken met een lage opkomst, om er voor te zorgen dat alle stemmen op de top vertegenwoordigd zijn.