Hoe?

Dit proces bestaat uit 3 fases.

1. Ideeën voor Maastricht NoordWest

In de eerste fase kunnen alle bewoners van NoordWest (de wijken Malberg, Malpertuis, Caberg en Brusselse Poort Noord)  ideeën aanleveren voor de toekomst van NoordWest/hun wijk via de ideeënbus. Deze bussen vindt U in de wijk (Jumbo, huisartsenpraktijk, Wiemerink etc.). Deze ideeën mogen over alles gaan: het gaat er om wat U belangrijk vindt. U kunt uw idee ook via de website inleveren. Alle ideeën komen op de website te staan en ze worden meegegeven aan de deelnemers van de burgertop.

 

 

2. Burgertop Maastricht NoordWest

In de tweede fase wordt een burgertop gehouden. 200 bewoners uit NoordWest worden uitgenodigd om een dag met elkaar van gedachten te wisselen over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van NoordWest.

Het is belangrijk dat deze 200 deelnemers een goede afspiegeling zijn van de buurten. Daarom worden mensen geloot uit de gemeentelijke basisadministratie.  Iedereen heeft dus een kans op een uitnodiging. De deelnemers krijgen alle ideeën uit de ideeënbus mee, zodat ze weten wat andere bewoners denken over de toekomst van Maastricht NoordWest.

Op die dag worden, eerst in kleine groepjes van 6 mensen, plannen gemaakt voor NoordWest. Aan het einde van de dag wordt door een stemming  bepaald wat de deelnemers het meest belangrijk vinden.

De burgertop vindt plaats op

7 november,
van 9.00 - 17.00 uur
Centrum Manjefiek (Malbergsingel)

Er wordt gezorgd voor eten en drinken.
De leiding van de dag is in handen van Simone van Trier.

3. Burgerpanel NoordWest

Na de burgertop gaat een burgerpanel in samenwerking met andere partijen aan de slag met de uitwerking van de plannen.

 

Fase 3 is gestart

  • Denk mee: Burgerraadpleging

    Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop Maastricht NoordWest. Klik daarvoor op bovenstaande link.

  • Praat mee: Burgertop

    Op 7 november 2015 wordt de burgertop gehouden. 200 burgers uit de gemeente Maastricht komen een dag bij elkaar om te spreken over  Lees  verder >>

  • Werk mee: Burgerpanel

    Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

Meewerken als vrijwilliger?

meld u aan via

maastricht200@gmail.com

of bel  043-3881144