Fase 3

  • 3 Werk mee: Burgerpanel

    Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

  • 1 Denk mee: Burgerraadpleging

    Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop. Klik daarvoor op bovenstaande link.

  • 2 Praat mee: Burgertop

    Op 1 november 2014 werd de burgertop gehouden. 238 gelote deelnemers uit de gemeente Maastricht kwamen die dag bij elkaar om te spreken over Lees  verder >>

Gezondheid en Zorg in de gemeente

De M200 gaat over gezondheid en zorg. Gezondheid van burgers en zorg zijn belangrijk voor burgers zelf maar zijn ook belangrijk voor een goed functionerende maatschappij.

De komende jaren worden veel beslissingen over gezondheid en zorg (bijv. ouderenzorg, jeugdzorg) niet meer genomen in het parlement in Den Haag, maar in de gemeente. Gemeentes krijgen veel verantwoordelijk-heden en veel geld voor gezondheid en zorg, maar burgers moeten ook zelf hun steentje bijdragen. Gemeenten moeten samen met burgers de participatie maatschappij vorm geven.

De M200 kan goede ideeën en inzichten opleveren over wat burgers, gemeente en andere organisaties kunnen doen aan gezondheid en zorg in de gemeente Maastricht. Burgers kunnen zelf met die plannen aan de slag gaan en de gemeenteraad en zorginstellingen kunnen zich ook door deze ideeën laten inspireren.