Gezondheid & Zorg

De burgertop richt zich op gezondheid en zorg. Dat is geen toeval. De gemeente krijgt veel nieuwe verantwoordelijkheden voor gezondheid en zorg, terwijl er minder geld is dan vroeger.

Voor burgers is de burgertop een kans om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid op de terreinen gezondheid-- en zorg en aanpalende gebieden zoals leefbaarheid.

Via de burgertop kunnen burgers hun ideeën en inzichten presenteren aan de gemeenteraad, aan zorgverzekeraars, de GGD, en aan zorgorganisaties. Ook kunnen ze  plannen maken om samen met anderen gezondheid,zorg en welzijn in hun buurt, op hun werk, in hun school etcetera te verbeteren.